.
شنبه 6 خرداد 1396.
امروز
السبت 2 رمضان 1438.
مطابق با
May 27 2017.
و میلادی

باشگاه ها و اماکن ورزشی شهرقدس


ردیف

باشگاه موسس مدیریت مدیره رشته ورزشی آقایان ساعت رشته ورزشی بانوان ساعت تلفن دارای مجوز تاریخ صدور جواز نوع باشگاه مساحت کل
۱ نادری هادی نادری اصغرعاصم کفاش مرضیه نادری پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۳۰۴۸۱ بله ۱/۱۱/۹۰ شخصی ۱۳۰
۲ فرود تهمینه جلیلی - تهمینه جلیلی - - تکواندو-کاراته- ایروبیک-رزمی- کیک بوکسینگ ۲۱-۸ ۴۶۸۱۹۷۵۶ بله ۱۹/۹/۹۱ شخصی ۱۴۰
۳ مشاهیر احمدآقایی احمدآقایی مهسانظری پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۸-۱۲ ۴۶۸۵۹۴۹۳ بله ۱۹/۹/۹۰ شخصی ۱۴۰
۴ جوان محمدعلی سعادتی محمدعلی سعادتی - پرورش اندام ۸-۲۳ - - ۴۶۸۳۴۲۵۷ بله ۶/۹/۹۰ شخصی ۳۰۰
۵ خدادادی محمدخدادادی بهرام نپوری زاده سحرچرم شیر تکواندو ۱۸-۲۳ کاراته-تکواندو ۱۵-۸ ۰۹۱۲۲۳۵۱۴۸ بله ۱۹/۷/۹۰ شخصی ۱۷۰
۶ متین محمدعلی کرمی حسن کرمی نیره شجاعی پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۵۰۲۰۲۹۶ بله تمدید جواز شخصی ۱۷۰
۷ بیستون حمزه وصالی حمزه وصالی کتایون بخشی پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۶۱۱۳۱۶۸ بله تمدید جواز شخصی ۱۷۰
۸ بارانی محرم بارانی حبیب بارانی آرزو بارانی تکواندو-کاراته-کونگفو ۲۲-۱۵ تکواندو-کاراته ۱۵-۸ ۰۹۳۵۵۸۱۲۸۷۰ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰
۹ شیبا شکوفه علیزاده - زهراتولایی - - تکواندو-کاراته-ایروبیک-ژیمناستیک ۲۰-۸ ۴۶۸۱۴۱۸۵ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۶۰
۱۰ ولیعصر   شهرداری داودحبیبی سمیرارجبی کشتی-کونگفو-کاراته-باستانی- فوتبال ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۴-۸ ۴۶۸۲۶۵۰۱ بله ۱۱/۲/۹۰ سازمان ۱۰۰۰
۱۱   برادران مقدم نجفعلی مقدم مهری مقدم سمیرا مقدم کاراته-بوکس ۲۳-۱۵ آمادگی جسمانی-کاراته ۱۴-۸ ۴۶۸۲۴۰۱۷ بله ۲۵/۱۰/۹۰ شخصی ۱۸۰
۱۲ احسان احسان خواجوی حسین جلالوند خواجوی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۴۸۶۳۶ بله ۲۵/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰
۱۳   فضل اله کاشانی فضل اله کاشانی مرجان ضرغامی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۵۱۶۰۰ بله ۷/۱۰/۸۹ شخصی ۱۶۰
۱۴ مهر مریم ترابی - مریم ترابی - - تکواندو- ایروبیک-ژیمناستیک-کونگفو ۲۲-۸ ۴۶۸۸۲۸۸۲ بله ۱۳/۱۰/۸۹ شخصی ۴۵۰
۱۵ دادمهر مصطفی حیدری مصطفی حیدری فریبا مرگوندی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۳۰۵۰۵۳۴ بله ۸/۷/۹۱ شخصی ۳۰۰
۱۶ ماهیار سعیدآقاجانی مجیدهلیلی صونادهقانپور پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۴-۸ ۰۹۳۵۲۸۶۸۸۱۸ بله ۲۹/۶/۹۱ شخصی ۲۰۰
۱۷ برزین مهر علی اصغرحیدری علی اصغرحیدری - بیلیارد ۲۳-۱۸ - - ۴۶۸۴۲۲۵۰ بله ۱۲/۷/۹۱ شخصی ۲۰۰
۱۸ برهمند رضامقدمی محمدعلی بخشایش الهام گل محمدی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۲۲۷۰۶ بله تمدیدجواز شخصی ۱۶۰
۱۹   فجر حسن حاطفی زاده حسن حاطفی زاده زینب حاطفی زاده تکواندو- -کاراته -ژیمناستیک- ۲۳-۱۸ تکواندو- کاراته-ژیمناستیک ۱۵-۸ ۴۶۸۳۴۲۲۸ بله ۳/۵/۹۰ شخصی ۱۸۰
۲۰ رویان فیض اله حسینی فیض اله حسینی مهدیه اکبریان پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۵۶۸۶۵۰۲ بله ۲۷/۴/۹۰ شخصی ۱۷۰
۲۲ رادان ابراهیم تمرازی ابراهیم تمرازی رقیه درویشی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۸۸۰۳۸۸۵ بله ۱۲/۴/۹۰ شخصی ۱۸۰
۲۳ عاشوری عباس عاشوری عباس عاشوری زهراوارثی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۲۲۷۳۱۵۲۸ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰
۲۴ برادران جعفری نادرجعفری مصطفی اکبری مریم جعفری پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۶۴۸۱۰۶۴۸ بله ۲۱/۲/۹۱ شخصی ۱۸۰
۲۵ باران کلثوم غنیمتی - کلثوم غنیمتی - - تکواندو- ووشو-ایروبیک-آمادگی جسمانی –تکواندو-ژیمناستیک-کیک بوکس ۲۲-۸ ۰۹۳۶۶۱۹۹۲۱۲ بله ۲۱/۵/۹۱ شخصی ۱۸۰
۲۶ اندام سازان بهمن جهانی بهمن جهانی مهنوش اسمعیلی پرورش اندام ۲۲-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۱۴۸۴۶ بله ۱۵/۵/۹۱ شخصی ۱۶۰
۲۷ شاهد بنیادشهید صفربابایی پریساصمیمی تکواندو-کاراته-کونگفو ۲۳-۱۵ کاراته ۱۲-۸ ۰۹۱۲۶۹۲۴۷۷۱ بله ۲۸/۳/۹۱ شخصی ۱۸۰
۲۸ رایین حسن جعفری ابراهیم اسماعیلی - پرورش اندام ۲۳-۸ - - ۰۹۱۲۶۳۳۳۶۸ بله ۲۷/۲/۹۱ شخصی ۱۷۰
۲۹ مهریار محمدرضاعلی نژاد محمدرضاعلی نژاد - ایروبیک ۲۲-۱۰ - - ۰۹۳۵۸۳۸۱۷۹ بله ۵/۲/۹۱ شخصی ۱۴۰
۳۰ شهیدفرمانی علی کاظمی جعفرولی پور سهیلا قلیزاده تکواندو-کاراته-رزمی ۲۳-۱۷ آمادگی جسمانی-تکواندو-کاراته-رزمی ۱۵-۸ ۰۹۱۲۶۶۰۱۹۶۰ بله ۵/۲/۹۱ شخصی ۱۳۵
۳۱ مهرآفرین علی بهرامی حسام قاسمی - پرورش اندام ۲۳-۸ - - ۴۶۸۶۱۹۲۱ بله ۱/۱۱/۹۰ شخصی ۱۳۵
۳۲ دلیران حسین مقدم حسین مقدم فریباشجاعی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی- ۱۲-۸ ۰۹۱۲۱۰۷۰۶۵۴ بله ۲۷/۴/۹۰ شخصی ۱۷۰
۳۳ میثاق علی شاه محمدیان علی شاه محمدیان - کشتی-کاراته-ژیمناستیک ۲۲-۸ - - ۴۶۸۴۰۷۷۷ بله تمدیدمجوز شخصی ۲۶۰
۳۴ جوانمردان محمدعلی ساویز محمدعلی ساویز - کشتی ۱۴-۲۲ - -   بله تمدیدمجوز شخصی ۲۸۰

۳۵

شهیدسهلورد صغری جعفری - رویامحمودی - - یوگا ۱۴-۸ ۴۶۸۲۲۰۲۸ بله ۱۵/۱۱/۹۱ شخصی ۱۵۰

۳۶

مردان پیلتن احمدخیراندیش احمدخیراندیش توبی خیراندیش پرورش اندام-آمادگی جسمانی ۱۴-۲۲ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۱۴۶۳۴۰۴ بله - شخصی ۲۰۰
۳۷ مردان ایران زمین احمدیادگاری احمدیادگاری مریم معصومی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۱۵۶۳۶ بله - شخصی ۳۰۰
۳۸ روشنک شیرین شیخ الاسلامیان - شیرین شیخ الاسلامیان - - ژیمناستیک-تکواندو-آمادگی جسمانی ۲۰-۸ ۴۶۸۹۵۶۴۶ بله - شخصی ۱۵۰
۳۹ سرزمین قهرمانان علیرضاپیرشاه علیرضاپیرشاه معصومه رحمتی کونگفو-کاراته-تکواندو ۲۲-۱۴ ژیمناستیک-تکواندو-ایروبیک ۱۲-۸ ۴۶۸۵۸۲۵۶ بله - شخصی ۲۰۰
۴۰ شهیدافراسیابی مجیدافراسیابی مجیدافراسیابی آزاده افراسیابی پرورش اندام ۲۲-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۳-۸ ۴۶۸۹۵۴۴ تشکیل پرونده - شخصی ۳۰۰
۴۱ حامی مریم تمیمی مریم تمیمی معصومه تمیمی - - ایروبیک-ژیمناستیک-کاراته ۱۸-۸ ۰۹۳۵۵۳۱۰۵۳۲ درحال تکمیل پرونده - شخصی ۱۵۰
۴۲ بانوآریایی شهناز مسکنه عثمانوندی - شهناز مسکنه عثمانوندی - - ایروبیک-تکواندو-ژیمناستیک-کاراته-ووشو ۱۰-۱۹ ۴۶۸۸۷۲۵۸ بله ۱۲/۹/۹۱ شخصی ۱۸۰
۴۳ تندیس ابراهیم کریمی یوسف کریمی مریم مهدور موگویی پرورش اندام ۱۴-۲۲ آمادگی جسمانی ۸-۱۲ ۰۹۱۲۱۹۰۰۸۶ بله - شخصی ۳۰۰

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درصدپیشرفت وعده های نماینده محترم شهرستان

پیشرفت پروژه های شهر

مقایسه اعضای شورای اسلامی شهرقدس در دوره های چهارم و پنجم...###...جنایتی که 30 سال پیش در قلعه حسن خان اتفاق افتاد و قاتل آن امروز اعدام شد...###...فاضلاب کثیف شهر و سخنی با نماینده مردم شهرقدس...###...قلعه حسن خانه ، انگار نه انگار......###...افتتاح بزرگترین آمفی تئاتر غرب استان تهران در شهرقدس...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 13...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شوراها 12...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر11...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شورا10...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 9...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر 8...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر 7...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها6 ...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 5...###...چی رو از کجا بخریم؟ (بازارهای تهران)...###...از سیزده بدر تا شورای شهرقدس...(یک چشم انداز روشن)...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شورا4...###...بحث های همشهریان در وظایف شورا3...###...8 نکته جالب در مورد انتخابات شورای امسال ...###...خلاصه ای از بحث های شورایی 2

درصد جوابگویی ادارات شهر به گروه مطالبات مردمی بازتاب قدس

آمار بازدیدسایت

192219
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
750
894
8053
27464
192219

آی‌پی شما: 107.22.26.172

همراهان هم اکنون بازتاب

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کانال بازتاب قدس