.
پنجشنبه 29 تير 1396.
امروز
الخميس 26 شوال 1438.
مطابق با
Jul 20 2017.
و میلادی

باشگاه ها و اماکن ورزشی شهرقدس


ردیف

باشگاه موسس مدیریت مدیره رشته ورزشی آقایان ساعت رشته ورزشی بانوان ساعت تلفن دارای مجوز تاریخ صدور جواز نوع باشگاه مساحت کل
۱ نادری هادی نادری اصغرعاصم کفاش مرضیه نادری پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۳۰۴۸۱ بله ۱/۱۱/۹۰ شخصی ۱۳۰
۲ فرود تهمینه جلیلی - تهمینه جلیلی - - تکواندو-کاراته- ایروبیک-رزمی- کیک بوکسینگ ۲۱-۸ ۴۶۸۱۹۷۵۶ بله ۱۹/۹/۹۱ شخصی ۱۴۰
۳ مشاهیر احمدآقایی احمدآقایی مهسانظری پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۸-۱۲ ۴۶۸۵۹۴۹۳ بله ۱۹/۹/۹۰ شخصی ۱۴۰
۴ جوان محمدعلی سعادتی محمدعلی سعادتی - پرورش اندام ۸-۲۳ - - ۴۶۸۳۴۲۵۷ بله ۶/۹/۹۰ شخصی ۳۰۰
۵ خدادادی محمدخدادادی بهرام نپوری زاده سحرچرم شیر تکواندو ۱۸-۲۳ کاراته-تکواندو ۱۵-۸ ۰۹۱۲۲۳۵۱۴۸ بله ۱۹/۷/۹۰ شخصی ۱۷۰
۶ متین محمدعلی کرمی حسن کرمی نیره شجاعی پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۵۰۲۰۲۹۶ بله تمدید جواز شخصی ۱۷۰
۷ بیستون حمزه وصالی حمزه وصالی کتایون بخشی پرورش اندام ۱۴-۲۳ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۶۱۱۳۱۶۸ بله تمدید جواز شخصی ۱۷۰
۸ بارانی محرم بارانی حبیب بارانی آرزو بارانی تکواندو-کاراته-کونگفو ۲۲-۱۵ تکواندو-کاراته ۱۵-۸ ۰۹۳۵۵۸۱۲۸۷۰ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰
۹ شیبا شکوفه علیزاده - زهراتولایی - - تکواندو-کاراته-ایروبیک-ژیمناستیک ۲۰-۸ ۴۶۸۱۴۱۸۵ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۶۰
۱۰ ولیعصر   شهرداری داودحبیبی سمیرارجبی کشتی-کونگفو-کاراته-باستانی- فوتبال ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۴-۸ ۴۶۸۲۶۵۰۱ بله ۱۱/۲/۹۰ سازمان ۱۰۰۰
۱۱   برادران مقدم نجفعلی مقدم مهری مقدم سمیرا مقدم کاراته-بوکس ۲۳-۱۵ آمادگی جسمانی-کاراته ۱۴-۸ ۴۶۸۲۴۰۱۷ بله ۲۵/۱۰/۹۰ شخصی ۱۸۰
۱۲ احسان احسان خواجوی حسین جلالوند خواجوی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۴۸۶۳۶ بله ۲۵/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰
۱۳   فضل اله کاشانی فضل اله کاشانی مرجان ضرغامی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۵۱۶۰۰ بله ۷/۱۰/۸۹ شخصی ۱۶۰
۱۴ مهر مریم ترابی - مریم ترابی - - تکواندو- ایروبیک-ژیمناستیک-کونگفو ۲۲-۸ ۴۶۸۸۲۸۸۲ بله ۱۳/۱۰/۸۹ شخصی ۴۵۰
۱۵ دادمهر مصطفی حیدری مصطفی حیدری فریبا مرگوندی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۳۰۵۰۵۳۴ بله ۸/۷/۹۱ شخصی ۳۰۰
۱۶ ماهیار سعیدآقاجانی مجیدهلیلی صونادهقانپور پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۴-۸ ۰۹۳۵۲۸۶۸۸۱۸ بله ۲۹/۶/۹۱ شخصی ۲۰۰
۱۷ برزین مهر علی اصغرحیدری علی اصغرحیدری - بیلیارد ۲۳-۱۸ - - ۴۶۸۴۲۲۵۰ بله ۱۲/۷/۹۱ شخصی ۲۰۰
۱۸ برهمند رضامقدمی محمدعلی بخشایش الهام گل محمدی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۲۲۷۰۶ بله تمدیدجواز شخصی ۱۶۰
۱۹   فجر حسن حاطفی زاده حسن حاطفی زاده زینب حاطفی زاده تکواندو- -کاراته -ژیمناستیک- ۲۳-۱۸ تکواندو- کاراته-ژیمناستیک ۱۵-۸ ۴۶۸۳۴۲۲۸ بله ۳/۵/۹۰ شخصی ۱۸۰
۲۰ رویان فیض اله حسینی فیض اله حسینی مهدیه اکبریان پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۵۶۸۶۵۰۲ بله ۲۷/۴/۹۰ شخصی ۱۷۰
۲۲ رادان ابراهیم تمرازی ابراهیم تمرازی رقیه درویشی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۸۸۰۳۸۸۵ بله ۱۲/۴/۹۰ شخصی ۱۸۰
۲۳ عاشوری عباس عاشوری عباس عاشوری زهراوارثی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۲۲۷۳۱۵۲۸ بله ۲۱/۲/۹۰ شخصی ۱۷۰
۲۴ برادران جعفری نادرجعفری مصطفی اکبری مریم جعفری پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۱۲۶۴۸۱۰۶۴۸ بله ۲۱/۲/۹۱ شخصی ۱۸۰
۲۵ باران کلثوم غنیمتی - کلثوم غنیمتی - - تکواندو- ووشو-ایروبیک-آمادگی جسمانی –تکواندو-ژیمناستیک-کیک بوکس ۲۲-۸ ۰۹۳۶۶۱۹۹۲۱۲ بله ۲۱/۵/۹۱ شخصی ۱۸۰
۲۶ اندام سازان بهمن جهانی بهمن جهانی مهنوش اسمعیلی پرورش اندام ۲۲-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۱۴۸۴۶ بله ۱۵/۵/۹۱ شخصی ۱۶۰
۲۷ شاهد بنیادشهید صفربابایی پریساصمیمی تکواندو-کاراته-کونگفو ۲۳-۱۵ کاراته ۱۲-۸ ۰۹۱۲۶۹۲۴۷۷۱ بله ۲۸/۳/۹۱ شخصی ۱۸۰
۲۸ رایین حسن جعفری ابراهیم اسماعیلی - پرورش اندام ۲۳-۸ - - ۰۹۱۲۶۳۳۳۶۸ بله ۲۷/۲/۹۱ شخصی ۱۷۰
۲۹ مهریار محمدرضاعلی نژاد محمدرضاعلی نژاد - ایروبیک ۲۲-۱۰ - - ۰۹۳۵۸۳۸۱۷۹ بله ۵/۲/۹۱ شخصی ۱۴۰
۳۰ شهیدفرمانی علی کاظمی جعفرولی پور سهیلا قلیزاده تکواندو-کاراته-رزمی ۲۳-۱۷ آمادگی جسمانی-تکواندو-کاراته-رزمی ۱۵-۸ ۰۹۱۲۶۶۰۱۹۶۰ بله ۵/۲/۹۱ شخصی ۱۳۵
۳۱ مهرآفرین علی بهرامی حسام قاسمی - پرورش اندام ۲۳-۸ - - ۴۶۸۶۱۹۲۱ بله ۱/۱۱/۹۰ شخصی ۱۳۵
۳۲ دلیران حسین مقدم حسین مقدم فریباشجاعی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی- ۱۲-۸ ۰۹۱۲۱۰۷۰۶۵۴ بله ۲۷/۴/۹۰ شخصی ۱۷۰
۳۳ میثاق علی شاه محمدیان علی شاه محمدیان - کشتی-کاراته-ژیمناستیک ۲۲-۸ - - ۴۶۸۴۰۷۷۷ بله تمدیدمجوز شخصی ۲۶۰
۳۴ جوانمردان محمدعلی ساویز محمدعلی ساویز - کشتی ۱۴-۲۲ - -   بله تمدیدمجوز شخصی ۲۸۰

۳۵

شهیدسهلورد صغری جعفری - رویامحمودی - - یوگا ۱۴-۸ ۴۶۸۲۲۰۲۸ بله ۱۵/۱۱/۹۱ شخصی ۱۵۰

۳۶

مردان پیلتن احمدخیراندیش احمدخیراندیش توبی خیراندیش پرورش اندام-آمادگی جسمانی ۱۴-۲۲ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۰۹۳۵۱۴۶۳۴۰۴ بله - شخصی ۲۰۰
۳۷ مردان ایران زمین احمدیادگاری احمدیادگاری مریم معصومی پرورش اندام ۲۳-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۲-۸ ۴۶۸۱۵۶۳۶ بله - شخصی ۳۰۰
۳۸ روشنک شیرین شیخ الاسلامیان - شیرین شیخ الاسلامیان - - ژیمناستیک-تکواندو-آمادگی جسمانی ۲۰-۸ ۴۶۸۹۵۶۴۶ بله - شخصی ۱۵۰
۳۹ سرزمین قهرمانان علیرضاپیرشاه علیرضاپیرشاه معصومه رحمتی کونگفو-کاراته-تکواندو ۲۲-۱۴ ژیمناستیک-تکواندو-ایروبیک ۱۲-۸ ۴۶۸۵۸۲۵۶ بله - شخصی ۲۰۰
۴۰ شهیدافراسیابی مجیدافراسیابی مجیدافراسیابی آزاده افراسیابی پرورش اندام ۲۲-۱۴ آمادگی جسمانی ۱۳-۸ ۴۶۸۹۵۴۴ تشکیل پرونده - شخصی ۳۰۰
۴۱ حامی مریم تمیمی مریم تمیمی معصومه تمیمی - - ایروبیک-ژیمناستیک-کاراته ۱۸-۸ ۰۹۳۵۵۳۱۰۵۳۲ درحال تکمیل پرونده - شخصی ۱۵۰
۴۲ بانوآریایی شهناز مسکنه عثمانوندی - شهناز مسکنه عثمانوندی - - ایروبیک-تکواندو-ژیمناستیک-کاراته-ووشو ۱۰-۱۹ ۴۶۸۸۷۲۵۸ بله ۱۲/۹/۹۱ شخصی ۱۸۰
۴۳ تندیس ابراهیم کریمی یوسف کریمی مریم مهدور موگویی پرورش اندام ۱۴-۲۲ آمادگی جسمانی ۸-۱۲ ۰۹۱۲۱۹۰۰۸۶ بله - شخصی ۳۰۰

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پیشرفت وعده های نماینده محترم شهرستان

پیشرفت پروژه های شهر

بچه های قلعه ، فقط ادعا ( سفرنامه یک بچه قلعه به شهریار)...###...یادداشت حجت الاسلام شیخ عباس مولایی پیرامون المان پیشنهادی میدان آزادی(سرقنات)...###...مقایسه اعضای شورای اسلامی شهرقدس در دوره های چهارم و پنجم...###...جنایتی که 30 سال پیش در قلعه حسن خان اتفاق افتاد و قاتل آن امروز اعدام شد...###...فاضلاب کثیف شهر و سخنی با نماینده مردم شهرقدس...###...قلعه حسن خانه ، انگار نه انگار......###...افتتاح بزرگترین آمفی تئاتر غرب استان تهران در شهرقدس...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 13...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شوراها 12...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر11...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شورا10...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 9...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر 8...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر 7...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها6 ...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 5...###...چی رو از کجا بخریم؟ (بازارهای تهران)...###...از سیزده بدر تا شورای شهرقدس...(یک چشم انداز روشن)...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شورا4...###...بحث های همشهریان در وظایف شورا3

درصد جوابگویی ادارات شهر به گروه مطالبات مردمی بازتاب قدس

آمار بازدیدسایت

259906
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
1228
1406
7496
28037
259906

آی‌پی شما: 54.156.92.140

همراهان هم اکنون بازتاب

ما 120 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کانال بازتاب قدس