.
پنجشنبه 29 تير 1396.
امروز
الخميس 26 شوال 1438.
مطابق با
Jul 20 2017.
و میلادی

بانکهای شهر قدس


 ردیف نام شعبه                     آدرس                 تلفن

1  ملی مرکزی                 بلوار امام خمینی ۴۶۸۲۳۳۳۷ 
 2 ملی مصلی                  میدان مصلی ، بلوار مصلی ۴۶۸۸۶۸۷۲-۴۶۸۵۳۲۲۰
 3 ملی آموزش و پرورش           بلوار ۴۵متری انقلاب، خیابان شاهد ۴۶۸۴۷۴۳۱
 4 ملی دانشگاه ازاد اسلامی بلوار شهید کلهر، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس ۴۶۸۱۸۳۰۰-۱
 5 ملی شهرداری                   بلوار۴۵متری انقلاب خیابان شهرداری ۴۶۸۲۹۹۹۳-۴
 6 ملت مرکزی                  بلوار۴۵متری انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی ۴۶۸۲۷۷۷۰
 7 ملت باجه سرخ حصار  میدان مصلی ابتدای بلوار امام حسین(ع)
 8 مسکن مرکزی بلوار۴۵متری انقلاب، روبروی پارک آزادگان، مجتمع رزآبی ۴۶۸۲۹۲۹۱-۲
 9 مسکن طالقانی خیابان آزادی خیابان طالقانی ۴۶۸۳۱۱۰۰
 10 تجارت مرکزی بلوار۴۵متری انقلاب ابتدای صنعت پنجم مجتمع کوه نور ۴۶۸۴۰۴۸۵-۷
11 تجارت هفت جوی-بلوار دامداران ۳۴۲۳۵۰۷ ۱
 12 سامان بلوار۴۵متری  انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی ۴۶۸۳۲۲۳۸ - ۴۶۸۳۲۲۳۰
13 پارسیان  بلوار۴۵متری انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی ۴۶۸۵۲۹۹۴
 14 انصار بلوار ۴۵متری انقلاب ۴۶۸۱۳۰۴۵-۷
 15 رفاه مرکزی         بلوار ۴۵متری انقلاب ۴۶۸۴۳۳۳۱-۲
 16 رفاه تامین اجتماعی         بلوار۴۵متری  انقلاب ابتدای بلوار مصلی ۴۶۸۴۶۶۶۲
 17 پاسارگاد         بلوار۴۵متری انقلاب ۴۶۸۵۵۵۷۱ - ۴۶۸۵۵۷۲۶ 
 18 صادرات         بلوار۴۵متری انقلاب ابتدای خیابان شاهد ۴۶۸۴۲۸۱۰-۱۱
 19 صادرات کاروانسرا بزرگراه شهید لشگری سه راه سنگی
 20 سپه مرکزی خیابان آزادی بین طالقانی و عدالت ۴۶۸۲۱۲۷۷
 21 سپه جمهوری بلوار۴۵متری انقلاب روبروی ۳۰متری جمهوری اسلامی ۴۶۸۴۴۲۱۶
 22 سپه نفت پارس بزرگراه شهید لشگری پالایشگاه نفت پارس
 23 کشاورزی مرکزی بلوار امام خمینی ۴۶۸۲۹۲۹۱-۲
 24 کشاورزی مجتمع میلاد خیابان آزادی مجتمع تجاری میلاد ۴۶۸۷۷۸۹۲
  25  بانک شهر -شهرداری مرکزی بلوار۴۵متری انقلاب خیابان شهرداری
 26 بانک شهر-شهرداری منطقه یک میدان ۹ دی بلوار شهید اصغری ساختمان شهرداری منطقه یک
 27 قوامین خیابان شهید بهشتی(عوارضی)چهارراه صاحب الزمان
 28 پست بانک بلوار امام خمینی روبروی مسجد جامع
 29 بانک توسعه تعاون  میدان قدس
30 تات میدان آزادی-بلوار امام-روبروی بانک ملی مرکزی ۴۶۸۹۱۸۸۲-۴۶۸۹۱۸۸۵


بانک های شهرقدس

 توضیحات

 تعداد دستگاه خودپرداز

 آدرس

 نام شعبه

46823337

 2

 بلوار امام خمینی

 ملی مرکزی

46886872

46853220

 2

 میدان مصلی بلوار مصلی

 ملی مصلی

46847431

 1

 بلوار 45متری انقلاب خیابان شاهد

 ملی آموزش و پرورش

46818300-1

 1

 بلوار شهید کلهر دانشگاه آزاد واحد شهرقدس

 ملی دانشگاه ازاد اسلامی

46829993-4

 2

 بلوار45متری انقلاب خیابان شهرداری

 ملی شهرداری

 

 1

 اسماعیل آباد کفش ملی

 ملی کفش ملی

46827770

 2

 بلوار45متری انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی

 ملت مرکزی

 

 1

 میدان مصلی ابتدای بلوار امام حسین(ع)

 ملت باجه سرخحصار

46829291-2

46851151

 1

 بلوار45متری انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی

 مسکن مرکزی

46831100

 1

 خیابان آزادی خیابان طالقانی

 مسکن طالقانی

46840485-7

 1

 بلوار45متری انقلاب ابتدای صنعت پنجم مجتمع کوه نور

 تجارت مرکزی

0262-3423507 1 هفت جوی-بلوار دامداران تجارت

 

 2

 بلوارامام خمینی

 تجارت باجه امام خمینی

46832238

46832230

3*

 بلوار45متری  انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی

 سامان

46852994

 2

 بلوار45متری انقلاب روبروی پارک آزادگان مجتمع رزآبی

 پارسیان

46885725

46813045-7

 1

میدان قدس - ابتدای بلوار امام خمینی

 انصار

46843331-2

 1

 بلوار 45متری انقلاب

 رفاه مرکزی

46846662

 1

 بلوار45متری  انقلاب ابتدای بلوار مصلی

 رفاه تامین اجتماعی

 

 فاقد خودپرداز

 بلوار امامزاده

 رفاه واحدخدمات ویژه

46855571

46855726 

 6*

بلوار45متری انقلاب

 پاسارگاد

46842810-11

 2

 بلوار45متری انقلاب ابتدای خیابان شاهد

 صادرات

 

 1

 بزرگراه شهید لشگری سه راه سنگی

 صادرات کاروانسرا

46821277

 2

 خیابان آزادی بین طالقانی و عدالت

 سپه مرکزی

46844216

 1

 بلوار45متری انقلاب روبروی 30متری جمهوری اسلامی

 سپه جمهوری

 

 1

 بزرگراه شهید لشگری پالایشگاه نفت پارس

 سپه نفت پارس

46829291-2

 1

45 متری انقلاب-نرسیده به بلوار مصلی-روبروی پارک آزادگان

 کشاورزی مرکزی

46877892

 1

 خیابان آزادی مجتمع تجاری میلاد

 کشاورزی مجتمع میلاد

 

 1

 بلوار45متری انقلاب خیابان شهرداری

 شهر -شهرداری مرکزی

 راه اندازی نگردیده

 فاقد خودپرداز

 میدان 9 دی بلوار شهید اصغری ساختمان شهرداری منطقه یک

 شهر-شهرداری منطقه یک

 

 فاقد خودپرداز

 خیابان شهید بهشتی(عوارضی)چهارراه صاحب الزمان

 قوامین

 

 1

 بلوار امام خمینی روبروی مسجد جامع

 پست بانک

 

 

میدان قدس

بانک توسعه تعاون

46891882-46891885

 

سرقنات(میدان آزادی)-بلوار امام-روبروی بانک ملی مرکزی

تات

       


موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار

 

خودپرداز متصل به شبکه شتاب

دستگاه خودپرداز

 آدرس

 نام شعبه

 خیر

 دارد

 بلوار امام خمینی

 موسسه مالی واعتباری مهر(بانک مهراقتصاد)

 -

 ندارد

 بلوار امام خمینی ساختمان سابق بانک کشاورزی

 موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده

 خیر

 دارد

 خیابان آزادی مجتمع تجاری میلاد

 تعاونی اعتبار ثامن الائمه

 -

 ندارد

 میدان آزادی ابتدای خیابان پاسداران

 (تعاونی اعتبار صالحین (بانک آینده

 

 

 

 

صندوق های قرض الحسنه

 

 

 آدرس

 نام شعبه

46829555

 

 خیابان آزادی نرسیده به میدان مصلی ساختمان والعصر

 والعصر -مرکزی

46888300

 

 میدان قدس مجتمع زینبیه

 والعصر-مجتمع زینبیه

 

 

 بلوار امام خمینی ابتدای بلوار عمارت

 والفجر

 

 

خیابان آزادی خیابان طالقانی

 صاحب الزمان

 

 

 خیابان آزادی سه راه شهید بهشتی

امام زمان

 

46896096
09121165698

شهر قدس خ عمارت بعد از اداره اوقاف نبش کوچه ایثار

 صندوق قرض الحسنه حضرت علی اکبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

 
+1 #1 بانک ها و موسسات شهرستان قدسسپیده 1395-10-14 09:54
با سلام و خسته نباشید. به عرض میرساند که آدرس و شماره تلفن و فونت نوشتاری مراکز و ادارات شهرستان قدس در سایت اصلا بروز رسانی نمیشود و اکثرا قدیمی و یا ناقص و بدون شماره تماس میباشند. لطفا اقدامات لازم جهت بروز رسانی و کامل کردن اطلاعات صورت پذیرد تا درصورت نیاز با اطمینان کامل از این سایت استفاده شود.
نقل قول کردن
 

پیشرفت وعده های نماینده محترم شهرستان

پیشرفت پروژه های شهر

بچه های قلعه ، فقط ادعا ( سفرنامه یک بچه قلعه به شهریار)...###...یادداشت حجت الاسلام شیخ عباس مولایی پیرامون المان پیشنهادی میدان آزادی(سرقنات)...###...مقایسه اعضای شورای اسلامی شهرقدس در دوره های چهارم و پنجم...###...جنایتی که 30 سال پیش در قلعه حسن خان اتفاق افتاد و قاتل آن امروز اعدام شد...###...فاضلاب کثیف شهر و سخنی با نماینده مردم شهرقدس...###...قلعه حسن خانه ، انگار نه انگار......###...افتتاح بزرگترین آمفی تئاتر غرب استان تهران در شهرقدس...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 13...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شوراها 12...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر11...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شورا10...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 9...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر 8...###...وظایف واختیارات شوراهای شهر 7...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها6 ...###...گفتگوی همشهریان قدسی در وظایف شوراها 5...###...چی رو از کجا بخریم؟ (بازارهای تهران)...###...از سیزده بدر تا شورای شهرقدس...(یک چشم انداز روشن)...###...گفتگوی همشهریان در وظایف شورا4...###...بحث های همشهریان در وظایف شورا3

درصد جوابگویی ادارات شهر به گروه مطالبات مردمی بازتاب قدس

آمار بازدیدسایت

259911
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
1233
1406
7501
28042
259911

آی‌پی شما: 54.156.92.140

همراهان هم اکنون بازتاب

ما 125 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کانال بازتاب قدس