ابراهیم قدردان

 مولف کتاب‌های:

خوشنویسی نوین

 زمین نیازمند آرامش است(کاریکاتور)

 هیوار(نمایشنامه)

 ناریا(داستان کوتاه)

 کلید کوچولو(داستان کودک)

 من ربات نیستم(نمایشنامه)

 نمایشنامه های کودکانه(نمایشنامه)

آموزش های تصویری در صدا و سیما:

چند لینک از برنامه های آموزش طراحی خلاقانه سیمای خانواده توسط ابراهیم قدردان

https://www.telewebion.com/episode/2311722

https://www.telewebion.com/episode/2316600

https://www.telewebion.com/episode/2322525

https://www.telewebion.com/episode/2328171

************************

آموزش حرف الف با تخته پاکن خیس-ابراهیم قدردان:(لطفا اینجا کلیک کنید)

*****************************

هنر هفتم - قدردان(کلیک بفرمایید) 

***************************

 آموزش خوشنویسی(لینک دانلود)

توضیحات

الف

ب1

ب2

ح

د و ر

س

ص

ط

ع

ف ق

ک

ل

م

ن

و

ه

ی