.
شنبه 4 آذر 1396.
امروز
السبت 7 ربيع أول 1439.
مطابق با
Nov 25 2017.
و میلادی

در محضر مولا علی ع و کلامی با مسئولین


کلام امیر

پس از مدتها بازهم فرصت کردم و چندورقی از نهج البلاغه را مطالعه نمودم.جالب است که هر بار نهج البلاغه و کلام علی ع را مرور می کنم بیشتر از دفعه قبل اندوهگین و احساس دور شدن از خواست مولا را احساس می کنم.ایشان در نامه به مالک اشتر چنان وظایف یک حاکم را یادآوری می نمایند که وقتی می خواهی مسئولین یک شهر را با این کلام و نوع نگرش ایشان مقایسه کنی ، از خجالت سر را به پایین انداخته و فقط سکوت درمان درد می شود.

چند دستور از این نامه ارزشمند را برای مسئولین بازگو می نمایم:

 #. زمامدار اسلامي بايد نسبت به مردم محبت و لطف بورزد و مثل درندگان خونخوار نباشد كه خوردن اموال مردم را غنيمت شمارد؛ 
#. برخوردار ساختن مردم از عفو و اغماض در مواردي كه امكان دارد؛ زيرا كه مردم در معرض خطا و اشتباه قرار مي‏گيرند و حاكم بايد عفو و گذشت داشته باشد؛ 
 #. حاكم اسلامي بايد از درون مردم، كينه و عقده را باز كند و نسبت به مردم حسن ظن داشته باشد؛ چرا كه حسن ظن به مردم مشقت طولاني را برطرف مي‏سازد؛ 
 #. زمامدار اسلامي نبايد عيب‏جو باشد؛ بلكه بايد افراد عيب‏جو را نيز از خود دور كند. حضرت مي‏فرمايد: «دورترين و مبغوض‏ترين رعيت در نزد حاكم، بايد عيب جوترين آنها از مردم باشد؛ زيرا كه اگر مردم عيوبي دارند، حاكم بايد عيوب آنها را بپوشاند»؛
 #. زمامدار نبايد سخن چين را تصديق كند؛ هر چند كه خود را در مقام خيرخواهي جلوه دهد. در اين دنيا انسان نماهايي هستند كه به علل مختلف از امتيازاتي كه خدا بر بعضي از انسان‏ها به بركت كوشش و تلاششان عنايت فرموده است، ناراحتند و از اين‏رو تلاش مي‏كنند تا آنها را به زمين بزنند. زمامدار بايستي از اين گونه افراد دوري كند؛ 
 #. زمامدار هرگز نبايد از عفوي كه نسبت به كسي روا داشته است، پشيمان، و از كيفري كه به كسي داده است، شادمان گردد؛ 
 . زمامدار نسبت به وعده‏هايي كه مي‏دهد، بايستي وفادار باشد و تخلف نكند. (آقایانی که وعده می دهید ،پل ، بیمارستان ، مترو ،پارک بانوان و ....)

 #. محبوب‏ترين امور در نزد حاكم اسلامي بايد رساترين آنها در حق و فراگيري آنها در عدل و جامع‏ترين آنها براي رضايت مردم جامعه باشد. حضرت در اين دستور و قانون اصلي، سه حقيقت پر اهميت را بيان مي‏فرمايد: 
 الف) اظهار حق و اجراي آن؛ ب) اظهار عدالت و اجراي آن؛ ج) در نظر گرفتن رضايت مردم در اجراي امور اجتماعي. 
 مقصود از رضايت مردم آن رضايتي است كه از تأمين حق حيات، حق كرامت و حق آزادي معقول آنان به طور كامل ناشي گردد؛ 
 . مقدم‏ترين مردم در نزد حاكم اسلامي بايد كسي باشد كه حق را حتي در تلخ‏ترين حالات آن، گوياتر از ديگران گوشزد كند؛ (مسئولینی که با اولین نقد از کوره در رفته و شکایت می کنید.)

 #. زمامدار بايستي نسبت به گناهان و امور زشت پشت پرده كه براي وي آشكار نشده است، بي توجهي نشان دهد؛ 
 . از وظايف اختصاصي زمامدار اين است كه نيازمندي‏هاي مردم را در همان روز كه به اطلاع او مي‏رسد، مرتفع سازد و كار هر روز را در همان روز انجام دهد؛ چرا كه براي هر روز موقعيتي است؛ (کار مردم را به فردا میندازید)

 . زمامدار نبايد خود را از مردم دور نگه دارد؛ چرا كه نهان بودن زمامدار از مردم جامعه موجب نوعي دوري و كم اطلاعي از امور است؛ (مردم خانواده خدا هستند پس بکوشید و از مردم جدا نشوید)

 . زمامدار اسلامي، موظف است از مقدم داشتن و ترجيح خويشاوندان و وابستگان خود بر ديگر مردم جامعه جداً خودداري نمايد؛ (مسئولینی که قانون را به دلیل نسبت های خانوادگی و ایلی ندیده گرفته و یا ادارات و ارگانهای مردمی را پر از وابستگان خود می کنید، این کلام مولاست.)

 #. زمامدار اسلامي نبايد براي احساني كه به مردم جامعه مي‏كند، منت بگذارد و كاري را كه به سود جامعه كرده است منظور نمايد؛ چرا كه منت احسان را باطل مي‏كند. احسان زمامدار به مردم جامعه، وظيفه و تكليف الهي است، پس نبايد بر آن منت گذارد. 
 #. زمامدار اسلامي از مشورت با افراد بخيل و ترسو و طمعكار بايستي جداً خودداري كند؛ چرا كه بخل و ترس و حرص از سؤظن به خدا سرچشمه مي‏گيرد؛ 
 #. هرگز نبايد انسان‏هاي نيكوكار و بدكار در نزد زمامدار يكسان باشند؛ زيرا كه اين عمل موجب مي‏شود نيكوكار در كار نيك خود بي‏رغبت، و بدكار در كار بد خود تشويق شود؛ 
 #. هيچ زمامدار اسلامي نبايد سنت‏هاي معقولي را كه موجب هماهنگي مردم جامعه مي‏باشد و صاحب‏نظران با صلاحيت جامعه اسلامي نيز به آنها عمل مي‏كنند، بشكند. همچنين زمامدار، هرگز نبايد سنتي را كه سنت‏هاي خوب مردم را از بين مي‏برد، مقرر سازد؛ 
 #. از جمله وظايفي دايمي زمامدار اسلامي نظارت كامل بر عملكرد ارگان‏هاي مختلف و كارگزاران است؛ مانند نظارت بر عملكرد قوه قضاييه و قوه مجريه كه شامل همه قواي اجرايي، نظامي و انتظامي كشور است؛ 
 . زمامدار موظف است استيضاح از خود را قانوني بداند و به پاسخ‏گويي در مقابل خطاي خود حاضر شود. زمامدار اسلامي بايد هر گونه اتهام به ظلم را كه از طرف مردم به او داده مي‏شود؛ برطرف سازد. اگر مردم جامعه درباره زمامدار گمان ظلم و تعدي نمودند، عذر خود را درباره موضوع يا رفتاري كه موجب بدگماني مردم شده است، آشكار كند و گمان‏هاي ناشايسته مردم را از خود منتفي كند؛ (بدون شرح ، لطفا کمی تفکر در اعمال)

 #. زمامدار نبايد در امور، شتابزده يا سست عمل نمايد؛ حضرت مي‏فرمايد: «از شتابزدگي در امور پيش از آن كه موقعش رسيده باشد، بپرهيز! و از سستي و كاهلي در انجام امري كه موقعش رسيده است، دوري كن!»؛
 . زمامدار نبايد موقعي كه ابهام و تاريكي در امري وجود داشته باشد، به جاي كشف حقيقت و پذيرش آن، به لجاجت بپردازد؛ چرا كه پديده لجاجت بدون هيچ گونه ترديدي از عوارض بيماري مهلك خودخواهي است. از اين روي زمامدار بايد از لجاجت در پذيرش حقايق دوري جويد و هر زماني كه حقيقت آشكار شد، در پذيرش و اقدام مطابق آن، سستي نكند؛ 

 . زمامدار نبايد در اموري كه مردم همه در آن مساوي‏اند، خود را بر ديگران مقدم بدارد. حضرت مي‏فرمايد: «اي مالك! گمان مبر كه براي تو در نزد خداوند امتيازي است كه با آن مي‏تواني خود را در حق حيات، حق كرامت، حق آزادي و ديگر حقوق، برتر از ديگران تلقي كني و حقوق مردم را در امور معاش و حيثيت و شرف انساني پايمال كني؛ بلكه امتياز تو در نزد خداوند ناشي از وظايفي است كه بايد براي مردم انجام دهي»؛ (جانا سخن از زبان ما میگویی)

 #. زمامدار هرگز نبايد در اموري كه مسؤوليتش بر عهده اوست و چشمان مردم آنها را مي‏بيند، خود را به غفلت و نفهمي بزند؛ شخصيت هر شخص، در گرو انجام وظيفه‏اي است كه بر عهده گرفته است. از اين روي زمامدار و هر مقام مسؤول ديگر نبايد با نفهمي و غفلت نمايي از وظايف خود طفره رود؛ چرا كه طفره رفتن از وظايف علاوه بر اين كه شديدترين اهانت و تحقير نسبت به شخصيت خويش و زير پاگذاشتن كرامت آن است، براي ديگران نيز قابل تأويل و تفسير نيست؛ 

یا علی مدد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پیشرفت وعده های نماینده محترم شهرستان

پیشرفت پروژه های شهر

آماری وحشتناک در مورد کودکان کار و خیابانی...###...دلسوزی یک کارشناس کشاورزی از تبریز برای درختان شهرقدسی...###...پاسخ مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرقدس در خصوص اجاره ساختمان شورای اسلامی...###...ادامه قتل عام ها در شهرقدس...###...انگیزه مرموز در سقوط دختر نوجوان اصفهانی...###...ترفند دختر جوان برای ازدواج با پسر یک کارخانه‌دار!...###...ماجرای شکایت سپاه اصفهان از علی مطهری...###...تولید پژو 2008 در ایران‌خودرو سرعت می‌گیرد...###...مظنه قیمت مسکن در مناطق پرمشتری شهر تهران + جدول...###...چرا فارغ‌التحصیلان به هر کاری تن نمی‌دهند؟...###...در محضر مولا علی ع و کلامی با مسئولین ...###...اختلال روانی به ازای هر 4 نفر یک نفر در ایران...###...سکته مغزی:از پیشگیری تا فلج شدن...###...پالایشگاه نفت تهران امروز آتش گرفت...###...چرا خانه‌های لوکس باد می‌خورند؟...###...پارلمان کاتالونیا به استقلال رای داد...###...قیمت امروز اتومبیلهای تولید داخل در بازار...###...چرا سرمایه‌گذاری نفتی اروپایی‌ها اثر ضد تحریمی ندارد؟...###...برای خرید یک چاپگر خانگی یا اداری به چه ویژگی ها و نکاتی دقت کنیم؟...###...تنگنای تازه آب

درصد جوابگویی ادارات شهر به گروه مطالبات مردمی بازتاب قدس

آمار بازدیدسایت

443014
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
بازدید کل
521
1366
8392
39358
443014

آی‌پی شما: 54.167.253.186

همراهان هم اکنون بازتاب

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کانال بازتاب قدس